top of page
  • Writer's pictureDaarom Wel!

Kleine wooneenheden: de nieuwe norm!

Daarom Wel! CV-so pleit voor een duidelijk wettelijk kader omtrent nieuwe woonvorm.

In 2016 kochten enkele enthousiaste investeerders samen onder een coöperatieve vorm een oude boerderij in Herzele (Sint-Lievens-Esse) en doopten deze ’De Welenhoeck’. Met deze plek pogen zij het samenleven terug duurzaam vorm te geven. Dit doen ze o.a. via het delen van leefruimtes en materialen, ecologisch tuinieren en wonen in kleinere wooneenheden. In een langzaam proces met vele uitdagingen groeit het aantal mensen die hen nieuwsgierig volgen. Ook de gemeente heeft haar sympathie uitgesproken. Met de buurt die hen ondertussen 4 jaar volgt, willen ze stilaan een overlegstructuur uitbouwen, zodat ook zij deze plek als een gemeenschapsplek kunnen beschouwen en waar ook zij bepaalde vormen van de deeleconomie mogen beleven. In deze pioniersfase steunt de werking en uitbouw vooral op de huidige bewoners die allen verblijven in een mobiele wooneenheid zoals bijvoorbeeld een woonwagen, yurt (een ronde tent) of tiny house.

Woonwagen in een moestuin op het terrein van VZW Welenhoeck

Keer op keer botsen de hoeders van deze plek op een wetgeving die hun streven belemmert om op een boerderij een mooie plek uit te bouwen. Er is immers geen duidelijk wettelijk kader rond kleine mobiele wooneenheden. Er is een groter wordende groep van mensen die terug naar de natuur willen om nauwer samen te leven met anderen en hun omgeving. Oude boerderijen en hoeves verliezen hun gemeenschapsfunctie en gaan stilaan teloor. Het is echter kwetsbaar werken als de sociale norm verankerd blijft in een oude wetgeving.


Keer op keer botsen de hoeders van deze plek op een wetgeving die hun streven om op een boerderij een mooie plek uit te bouwen belemmert.

Daarom willen we voorbij deze leemte ons maatschappelijk kader in vraag stellen.


Er is een groter wordende subcultuur die heel bewust kiest om klein te wonen. De drempel om te wonen wordt steeds hoger. Zo blijven huur- en aankoopprijzen bijvoorbeeld stijgen. Men dient gewillig te zijn om torenhoge leningen aan te gaan die een enorme economische druk en verantwoordelijkheid met zich mee brengen. Nu nog meer dan vroeger. Heel wat mensen zien dit niet zitten en willen zich niet laten tegenhouden om hun dromen te volgen. Ze kiezen voor een andere, meer duurzame levensstijl.
Een yurt; een Mongoolse tent, wordt steeds populairder als kleine wooneenheid.

Deze subcultuur blijft groeien. Tegenhouden kan men die niet. Het negeren ook niet.


Deze mensen streven ecologische waarden na. Ze zijn zich bewust van de problemen die we met z’n allen doorschuiven naar volgende generaties. Het verkleinen van hun ecologische voetafdruk is een belangrijk gegeven. Zij willen hun verantwoordelijkheid hierin opnemen omdat ze zien dat de huidige levensstandaard en alle aspecten die hiermee gepaard gaan zoals consumptie en milieuvervuiling meer en meer buitensporige vormen aannemen. Ze willen meer in eigen handen nemen op een zelfvoorzienende manier in plaats van afhankelijk te zijn van bedrijven of overheden. Daarom is de wettelijke mogelijkheid om te leven in een kleinere woonst belangrijk.Deze mensen streven ecologische waarden na. Ze zijn zich bewust van de problemen die we met z’n allen doorschuiven naar volgende generaties.


We hebben de mogelijkheid om boerderijen opnieuw levendige leerplekken van landbouw te laten worden. We kunnen leren om terug zelfvoorzienend te worden en elkaar functies en verantwoordelijkheden toebedelen om op deze manier het potentieel van deze gemeenschapsplekken terug nieuw leven in te blazen. Een ontmoeting in een zoektocht naar hoe we samen als mens opnieuw in een ecosysteem kunnen stappen. Een ecosysteem waar samen gezocht wordt naar hoe we tot gedragen beslissingen kunnen komen. Waar gemeenschappelijke belangen die van het individu overstijgen.

Mobiel wonen kan men niet langer tegenhouden.
Comments


bottom of page