top of page

Veelgestelde Vragen

Wilt u graag meer weten over vrijkopen? Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen. Aarzel zeker niet om ons te contacteren indien u nog vragen hebt.

Wat is vrijkopen?

Vrijkopen is een heel andere manier van de aarde te benaderen en hoe we die nu opdelen in eigendommen. Het woord vrijkopen bestaat uit twee delen: ‘vrij’ en ‘kopen’. Het gaat dus over ‘kopen’ om iets ‘vrij’ te maken.

Concreet koopt de coöperatie een stuk grond of een gebouw met de hulp van de  investeringen van zoveel mogelijk sponsors en aandeelhouders. Die grond komt dan in handen van iedereen die wil helpen om de plek samen vorm te geven. Wanneer de plek uiteindelijk gezond en zelfregulerend is geworden en alle schulden zijn afgelost naar zowel banken als aandeelhouders, wordt ze door een notaris in onverdeeldheid gebracht. De coöperatie doet afstand van het eigenaarschap en schenkt de plek weg aan zo veel mogelijk gebruikers.

Het vrijkopen zorgt ervoor dat we de aarde en alles wat erop te vinden is weer benaderen als ecosysteem en niet als handelswaar. 

Het vrijkopen zorgt ervoor dat we de aarde en alles wat erop te vinden is weer benaderen als ecosysteem en niet als handelswaar.

Waarom vrijkopen?

Veel ruimte in onze wereld is niet ‘vrij’ om nieuwe, eigentijdse en waardevolle projecten mogelijk te maken. Het principe ‘grond als handelswaar’ verhoogt de drempel om iets te ondernemen.

Door de onverkoopbaarheid blijft de grond beschikbaar voor de gemeenschap...

Op een vrijgekochte plek verdwijnen hinderende beperkingen zoals onder andere financiële druk voor de aankoop of huur van gebouwen, grond of materialen. Dit maakt ruimte voor het ontwikkelen van talenten, kundes, interesses en passies. Vrijkopen kan mensen via een laagdrempelige manier de mogelijkheid geven om zichzelf als deel van een groter geheel te leren kennen.

Door de onverkoopbaarheid blijft de grond beschikbaar voor de gemeenschap en kunnen er projecten met een langetermijnsperspectief gerealiseerd worden.

Wat na vrijkopen?

Een stuk grond of gebouw kan dan wel vrijgekocht zijn, maar daardoor verschijnt er nog niet als vanzelf iets waardevols op die plek. De ruimte bieden om nieuwe mogelijkheden te scheppen, is één aspect van een transformatie.

De coöperatie koopt een stuk grond om ze nadien door te geven in onverdeeldheid. De aankoop creëert de mogelijkheid om er een nieuwe cultuur neer te zetten. Het eigenaarschap en de aflossing van schulden is de verantwoordelijkheid van de coöperatie. Het beheer echter is het terrein van een andere rechtspersoon, in ons geval VZW Welenhoeck. Deze VZW bestaat uit alle nabije betrokkenen. Hoe we beslissingen nemen en hoe we elkaar versterken zijn afspraken die we van in het begin zoveel mogelijk in goed werkende structuren vorm geven. We geven invulling aan de hand van mooie, gepaste waarden in de vorm van allerlei projecten zoals workshops, een permacultuurtuin, kleiner wonen, korte keten, enz.

Vanaf de aankoop trachten we een cultuur te realiseren die duurzamer en meer betekenisvol aanvoelt voor volgende generaties.

Vanaf de aankoop trachten we een cultuur te realiseren die duurzamer en meer betekenisvol aanvoelt voor volgende generaties.  Nadat de Coöperatie het eigenaarschap heeft afgestaan, blijft de uitgebouwde werking de plek verder beheren.

Wat wordt er verstaan onder onverdeeldheid?

Onder onverdeeldheid verstaan we ervoor zorgen dat een stuk grond of een gebouw een zo groot mogelijk aantal eigenaren heeft waardoor het in de praktijk onmogelijk wordt om het te verkopen. 

De economische waarde wordt nul, de intrinsieke waarde wordt onschatbaar.

Stel; een ouder sterft en laat een huis na aan de kinderen. Het eigenaarschap komt daardoor bij de erfgenamen terecht. Zij worden elk eigenaar van het geheel. Hoe meer eigenaren, hoe complexer het wordt om consensus te vinden over het al dan niet verkopen van dit huis. Notarissen kennen dit als een moeilijk gegeven. Met onze coöperatie is dit principe van ‘in-onverdeeldheid-brengen’ net ons doel. Nadat alle leningen en schulden op het vastgoed zijn vereffend wordt het weggeschonken aan zo veel mogelijk gebruikers die dan eigenaar zullen zijn. Door het hoge aantal eigenaren wordt het praktisch onmogelijk om ons project opnieuw te verhandelen. 

Hierdoor wordt het door de onverkoopbaarheid uit de economie gehaald, is het dus geen handelswaar meer en het wordt een echte gemeenschapsplek. De economische waarde wordt nul, de intrinsieke waarde wordt onschatbaar.

Wat krijg ik terug als ik investeer?

Indien je financieel steunt door middel van een aandeel te kopen word je aandeelhouder of coöperant.

Als coöperant heb je één stem in de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen je hebt. Wanneer er dus belangrijke beslissingen dienen gemaakt te worden dan heb jij daar een zeg in. Dit is echter een noodoplossing en het gaat enkel over het eigenaarschap van het gebouw en het terrein. In de praktijk ligt het beslissingsrecht over de werking bij de VZW. Die bestaat uit alle betrokkenen van het project. Als aandeelhouder maak je het vooral mogelijk dat het project kan bestaan. Daarnaast krijg je ook een korting van 20% op alle activiteit georganiseerd door De Welenhoeck.

Als aandeelhouder maak je het vooral mogelijk dat het project kan bestaan.

Wil je ook actief betrokken zijn dan kan je toetreden tot de VZW die het erfpacht heeft over de plek.

Meer vragen? Contacteer ons of vraag het in de chat.

bottom of page