top of page
  • Writer's pictureDaarom Wel!

Artikel: "Oude hoeve decor voor uniek samenlevingsproject"

Met 'De Welenhoeck' geven we een stem in het debat rond kleine woningen.

De drempel voor een eigen woning wordt langzaam hoger. Steeds meer mensen kiezen voor tiny houses, woonwagens, yurts,... als nieuwe vorm van wonen. Een logisch gevolg. Zij botsen echter op de leemte hieromtrent in de wetgeving. Er is heel dringend nood aan een goed overdacht wettelijk kader zodat dit een opening vormt voor een nieuwe duurzame levensstijl.

Wij pleiten tegelijkertijd samen met deze woonvorm voor het opwaarderen van plekken die van publiek belang kunnen zijn zoals oude boerderijen met omliggende grond, het organiseren van een deeleconomie (tuinen, ateliers, keuken...), het gebruik van ecologisch afbreekbare materialen. Dit alles in samenspraak en met de toestemming van buren en de lokale en nationale besturen.

In het artikel wordt een recente klacht aangehaald. Graag voegen we eraan toe de aanleiding tot deze klacht te herkennen. Het leert ons op een duurzame manier communiceren met de buur(t) en vormt uiteindelijk een opstap om het maatschappelijk debat rond klein wonen samen te voeden.


Comments


bottom of page